Disclaimer

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Leo op het werk! voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Leo op het werk!. Leo op het werk! gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het via de website verkrijgt. De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. Alle informatie op de website van Leo op het werk! heeft een informatief karakter. Alhoewel Leo op het werk! getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen Leo op het werk! en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Leo op het werk! accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.
Leo op het werk! behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

1 maart 2015

VOLG LEO OP SOCIAL MEDIA
facebook linkedin google twitter youtube