NATIONAAL PREVENTIE AKKOORD?
WIJ ZITTEN AAN TAFEL!


30-01-2019 - De branchevereniging Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC) heeft een mijlpaal bereikt. Met Leo voorop vond afgelopen week een zeer opbouwende ontmoeting plaats tussen de VOCC en de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Paul Blokhuis.

Rol van de middelgrote bedrijfscateraar

De insteek van het overleg was Het Nationaal Preventie Akkoord. Dit akkoord is een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen tussen meer dan 70 partijen met als doel Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen.
Leo is van mening dat zeker de middelgrote bedrijfscateraars in ons land daar een rol van betekenis in horen te spelen en wat ons betreft ook zeker hun verantwoordelijkheden moeten pakken. Niet alleen omdat juist die middelgrote cateraars gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de voeding van een heel groot gedeelte van werkend Nederland, maar ook omdat wij daadwerkelijk wat te bieden hebben op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Gezondheids- en duurzaamheidsmonitor

Peter van Ee, eigenaar van Leo op het werk! en bestuurslid van het eerste uur van de VOCC gaf tijdens de ontmoeting met Paul Blokhuis afgelopen vrijdag de staatsecretaris een mooie en inhoudelijke presentatie over de gezondheids- en duurzaamheidsmonitor die vorig jaar door Leo op het werk! geïmplementeerd werd.

In het kort komt die monitor neer op een krachtig meetinstrument om te bepalen hoe gezond en duurzaam een lunchlocatie opereert. Inkopen zullen door deze monitor gecontroleerd worden, met als doel inzicht te krijgen van suikers, zouten, vetten, e-nummer, etc. Ook duurzaamheidskwalificaties zoals bijvoorbeeld biologisch, Fair Trade, Max Havelaar, etc worden met deze monitor in kaart gebracht.

Perfect stuurmiddel

Niet alleen voor de cateraar, maar ook voor de opdrachtgever is deze gezondheids- en duurzaamheidsmonitor een mooi en waardevol stuurmiddel om de lunchgast/werknemer naar een gezonder eetpatroon te sturen. Door op deze manier gezondheid- en duurzaamheidskwalificaties aan te brengen kan er vanuit de overheid ook veel gerichter gestuurd worden naar een gezonder eetpatroon. Denk daarbij aan het variëren van de werkkostenregeling, waarmee vanuit de overheid organisaties beloond kunnen worden indien daar gezonder gegeten wordt. Een interessant idee waarbij het mes aan twee kanten snijdt: Kostenbesparing voor gezonde en duurzame bedrijven en gezondere, energievollere mensen op de werkvloer.

Serieuze gesprekspartner

Afgelopen vrijdag was een eerste gesprek tussen Paul Blokhuis en de VOCC, waarbij Leo's geïmplementeerde gezondheids- en duurzaamheidsmonitor een belangrijke rol speelde.

Door onze inbreng is in ieder geval ons streven beloond: we worden als middelgrote cateraars vanaf nu als gesprekspartner serieus genomen in het kader van het Nationale Preventie Akkoord en kunnen zodoende dan ook als VOCC effectief een positieve bijdrage leveren aan een gezonder Nederland. We gaan er zondermeer vanuit dat dit dan ook zeker niet het laatste gesprek zal zijn geweest.

Wordt vervolgd!

VOLG LEO OP SOCIAL MEDIA
facebook linkedin google twitter youtube