VOCC: VERENIGDE ONDERNEMENDE CONTRACT CATERAARS

Leo streeft ernaar altijd voorop te lopen in de bedrijfscatering. Daarom altijd maar die zoektocht naar waar het nog nét even ietsje beter kan. Vandaar bij Leo die klantevredenheidonderzoeken, speciale "assortiment specialisten", interne en externe controles op de bedrijfsprocessen, E-learnigprogramma's voor de teamleden etc.

Het belangrijkste vraagstuk voor Leo is dan ook: Hoe kunnen we opdrachtgever én lunchgast op een zo optimaal mogelijke manier bedienen? Alles binnen Leo is er op gericht om antwoorden te vinden op die ene specifieke vraag.

En dan moeten die antwoorden ook nog eens zodanig zijn, dat niet alleen opdrachtgever en lunchgast daarmee bediend worden, maar dat ook het belang van maatschappij en milieu niet vergeten wordt. Leo is immers een bedrijfscateraar die het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zeer hoog heeft staan!
Leo snapt heel erg goed dat hij niet alleen staat in de maatschappij! Zonder samenleving zou Leo immers helemaal geen bestaansrecht hebben. Kortom, samenleven doe je samen en niet alleen. Leo beseft dat als geen ander!

Aan de ene kant hebben we dus de zoektocht naar hoe het allemaal nog nét iets beter kan en aan de andere kant dat
"samen-concept". Met deze twee zaken is Leo aan de slag gegaan: Leo heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft iets vrij bijzonders gedaan. Hij is eens gaan praten met… …zijn grootste concurrenten!

Zijn voorstel was simpel: "Als we nou eens samen gaan zoeken?" Dat leverde een heel mooi resultaat op: de oprichting van:

"VOC Cateraars": Verenigde Ondernemende Contract Cateraars.

De eerste en enige branchevereniging voor middelgrote contractcateraars. Op de website van VOC Cateraars staat het volgende te lezen:

De vereniging heeft als doel zich te ontwikkelen tot de vertegenwoordiger van het collectief belang van middelgrote (contract) cateraars. Dit doet zij door het delen van kennis, gezamenlijk onderzoek en het streven naar voortdurende innovatie. Het behoud van eigen ondernemerschap van het individuele lid staat daarbij centraal. Met vrijheid in gebondenheid zet de vereniging zich in voor het belang van de aangesloten onderneming en haar opdrachtgevers en legt zich daarbij toe op het verbeteren van medewerkers tevredenheid gastbeleving en zorgeloos ondernemerschap.

De vereniging is een non profit organisatie. De vereniging en haar individuele leden respecteren de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.
Precies datgene dus dat Leo wilde! Samen die zoektocht aan gaan! En dat ook nog eens op een maatschappelijke verantwoorde manier. Alle leden van VOC Cateraars hebben namelijk de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Wat dát precies inhoudt kunt u hier vinden.

Wilt u meer weten over VOC Cateraars? Klik dan hierLeo, verrassend thuis in bedrijfscatering!

    

VOLG LEO OP SOCIAL MEDIA
facebook linkedin google twitter youtube