Blog: Leo op het werk! onderneemt maatschappelijk en verantwoord!

Leo op het werk! vindt het belangrijk om bij te dragen aan de maatschappij en het milieu. Dat is de reden waarom Leo op het werk! maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen precies?
MVO is een duurzame bedrijfsvoering waarbij wordt ondernomen met oog op het economische aspect, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale kant binnen de ecologische voorwaarden en eisen, door bijvoorbeeld efficiënt om te gaan met energie, water en afval van producten. Deze aspecten worden ook wel people, planet, profit genoemd. 

Deze 3 aspecten zijn terug te vinden in Leo’s kernwaarden; lekker, eerlijk en ongecompliceerd. Leo op het werk! Lekker omdat we met eerlijke producten werken die onder andere worden verschaft bij lokale retailers. Eerlijk omdat er veel wordt gewerkt met fair trade en biologische producten. Bij Leo op het werk! wordt zo min mogelijk gewerkt met papier, er wordt getracht om zoveel mogelijk digitaal te werken om de papierstroom terug te dringen. ­Ongecompliceerd omdat er wordt gewerkt met een openboek-contract: geen kickbacks, ondoorzichtelijke commissies en vooral geen kleine lettertjes.

Wat doet Leo op het werk! nog meer aan MVO?
Peter van Ee een van de eigenaren van Leo op het werk! en medeoprichter van de VOCC heeft samen met de VOCC de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. De VOCC is een branchevereniging die zich richt op de middelgrote cateraar. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt onderstreept dat zij van mening zijn dat onwenselijke situaties rondom aanbestedingen voorkomen moeten worden door middel van goed marktgedrag van partijen in de keten.
De Code heeft tot doel de kwaliteit van de diensten alsmede de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen en zo de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemersorganisaties en tussenpersonen die de Code tekenen, houden zich aan de spelregels van de Code. Hierdoor ontstaat een win-win situatie.

 

Naast deze code houdt Leo op het werk! zich bezig met het innovatief ontwikkelen van bedrijfsprocessen gericht op het tegengaan van verspilling. Maar ook is Leo op het werk! gericht op haar team, door trainingen, veel persoonlijke aandacht en begeleiding proberen we het beste uit Leo’s teamleden te halen. Dit zorgt voor een hoge productiviteit en betrokkenheid binnen Leo’s team. Klantvriendelijkheid, servicegerichtheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en meedenken staan voorop: wij zorgen als frisse cateraar voor een adequate dienstverlening met de maatschappij als uitgangspunt!

 

VOLG LEO OP SOCIAL MEDIA
facebook linkedin google twitter youtube